Wat houdt een zwemdiploma nou precies in?

In Nederland worden de Nationale Zwemdiploma’s uitgegeven door het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ.

Diplomagroepen

De Nationale Zwemdiploma’s zijn te verdelen in twee groepen.

  • De eerste groep bestaat uit zwemdiploma’s die zijn gericht op het ‘leren zwemmen’ (Zwem-ABC).
  • De tweede groep bestaat uit zwemdiploma’s in het kader van het ‘verder leren zwemmen’ (Zwemvaardigheidsdiploma’s).

Structuur Zwem-ABC

Het Zwem-ABC heeft twee doelstellingen: zwemveiligheid en toerusting. Het Zwem-ABC streeft vaardigheden na die iedereen tegenwoordig nodig heeft bij het zwemmen in recreatieve zwembaden en bij activiteiten op, in en aan het buitenwater: bijvoorbeeld varen, surfen en/of vissen. Binnen een ongedeelde opleidingsweg van het ‘leren zwemmen’ wordt gewerkt aan deze doelstellingen. Het diplomazwemmen voor de drie zwemdiploma’s van het Zwem-ABC zijn toetsmomenten binnen deze ongedeelde opleidingsweg.

De zwemveiligheid en toerusting van kinderen loopt op met het behalen van de opeenvolgende diploma’s van het Zwem-ABC. Kinderen worden bij het behalen van ieder diploma vaardiger en veiliger. De zwemdiploma’s A en B zijn waardevolle tussenstappen, maar wie het zwemdiploma C op zak heeft, kan zich goed redden en is toegerust om mee te doen aan allerlei wateractiviteiten.