Wij geven antwoord

Motorisch en cognitief gezien is elk kind anders. Daarom zal het ene kind sneller op het niveau zijn om af te zwemmen voor het diploma dan het andere. Bij zwemschool Max staat het individu centraal en wordt er per kind gekeken naar zijn/haar niveau. Door de kleine groepen kan er optimaal aandacht geschonken worden aan jouw kind.

Zwemlessen bij Zwemschool Max worden gegeven volgens het lesplan van het officiële zwem ABC. De indeling bestaat uit de groepen: watervrij (Mini Max), elementair zwemmen (Basic Max), voorbereidend zwemmen (Junior Max), Diploma A, Diploma B en Diploma C. 

Het landelijk gemiddelde voor het behalen van het zwemdiploma uitgelegd:
Het Zwem-ABC bestaat uit drie Nationale Zwemdiploma’s: A, B en C. Het Zwem-ABC is gericht op kinderen vanaf 4 jaar. De zwemdiploma’s A en B zijn daarin waardevolle tussenstapjes, maar wie het complete Zwem-ABC op zak heeft, is pas een échte vriend van het water geworden. Een kind met het Zwem-ABC op zak doet met veel plezier mee aan alle mogelijke activiteiten in en om het water.

De totale duur hangt af van hoe de zwemles wordt aangeboden en van de ontwikkeling van het kind.

Als het A-diploma eenmaal binnen is, zijn diploma B en het complete Zwem-ABC ook binnen bereik. Uitgangspunt voor het gemiddelde kind om diploma A te behalen is een lesduur van in totaal 48 klokuren. Voor diploma B staan gemiddeld 12 klokuren, en voor C nog 12 klokuren. B en C samen kunnen dus minder tijd kosten dan het A-diploma alléén.

Bij Zwemschool Max hebben we een gemiddelde van 29 uur. Dit komt neer op 39 lessen van Mini Max naar het Diploma A gebaseerd op één keer per week les. Een les duurt 45 minuten.*

*Dit is een gemiddelde. Wij geven geen garantie op het genoemde aantal lessen

Vanaf 5 jaar kunnen kinderen starten bij Zwemschool Max. Elk kind is anders in zijn/haar ontwikkeling. Daarom is de 1e les altijd een proefles. Tijdens deze proefles wordt er gekeken naar het niveau van het kind. Zo kunnen we jouw kind in de zwemgroep plaatsen waar hij/zij het snelst het diploma kan halen.

Helaas zijn ouders tijdens de zwemles niet toegestaan in het zwembad zelf. De reden is dat jouw kind anders snel afgeleid is. Hierdoor kan het langer duren voordat hij/zij zou kunnen afzwemmen voor het diploma. Je kan wel onder het genot van een kop koffie of thee in onze lounge plaatsnemen en door de ramen toezien hoe jouw kind lekker aan het zwemmen is.

Zwemschool Max houdt van elk kind nauwkeurig bij wat de vorderingen zijn in het leerlingvolgsysteem van Zwemscore. Zo kunnen we precies zien wanneer jouw kind klaar is om af te gaan zwemmen voor zijn/haar diploma. Je krijgt een speciale inlogcode om deze vorderingen in te zien. Leerlingvolgsysteem van Zwemscore

We hanteren een tarief van € 30,- per les. Als jij als ouder lid bent van Max Health Club betaal je € 25,- per les. Een les duurt 45 minuten.

Dit gebeurt door middel van het invullen van een aanmeldformulier. Er zal zodra er een plek is contact per email met je worden opgenomen voor een 1e proefles.