Eisen Zwemdiploma

Het Zwem-ABC is opgebouwd rond 8 basiselementen, te weten ’te water gaan’, ‘onder water’, ‘draaien’, ‘drijven’, ‘watertrappen’, ‘voortbewegen’, ‘ademhalen’ en ‘survival’.

Voor ieder basiselement zijn één of meer eindtermen geformuleerd doorde NRZ voor de examenprogramma’s’s van zowel Zwemdiploma A, B als C (m.u.v. ademhalen). Met behulp van de geformuleerde eindtermen zijn opdrachten samengesteld die onderdeel uitmaken van het examenprogramma.